Nerua Sub-District

Nerua is a Sub-District (Tehsil/Block/Mandal) in the Shimla District of Himachal Pradesh. As par Census 2011 information the sub-district code of Nerua is 00187. There are about 16 sub-districts in Shimla and Nerua is one of them. Chaupal, Cheta, Chirgaon, Dodra Kwar, Jubbal, Junga, Kotkhai, Kumharsain, Nankhari, Rampur, Rohru, Seoni, Shimla, Theog, Tikar etc. are other sub-districts in Shimla.There are about 244 villages in Nerua sub-district, which you can browse from villages list.


The Map data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.

List of Villages in Nerua Sub-District

1. Arah 2. Arnot 3. Auli 4. Bagna 5. Bajah 6. Baraila 7. Barhanu 8. Basra 9. Batewri 10. Bavara 11. Bhartaun 12. Bhatgarh 13. Bohar 14. Burch 15. Chhanog 16. D P F Ambral 17. D P F Arua 18. D P F Bagna 19. D P F Bajathal 1 20. D P F Bajathal 2 21. D P F Bajathal 3 22. D P F Barhanu 23. D P F Bijhol 24. D P F Birda 25. D P F Bog 26. D P F Chanjar 27. D P F Chhinog 28. D P F Chila 29. D P F Chilrana 30. D P F Dachi 31. D P F Deiya 32. D P F Gaoncha 33. D P F Gatu 34. D P F Gorar 35. D P F Gotari 36. D P F Halwoo 37. D P F Jaman 38. D P F Jhaldee 39. D P F Juwalnoo 40. D P F Kalala 41. D P F Kanda 42. D P F Kandakhai 43. D P F Kangar 44. D P F Kashak 45. D P F Kavag 46. D P F Kerag 47. D P F Khandan 48. D P F Khantee 49. D P F Khauoo 1 50. D P F Khauoo 2 51. D P F Khauoo 3 52. D P F Khauoo 4 53. D P F Khauoo 5 54. D P F Khauoo 6 55. D P F Khilar 56. D P F Khora 57. D P F Khurach 58. D P F Kihri 59. D P F Kundan 60. D P F Laidhar 61. D P F Lalon 62. D P F Maheshund 63. D P F Panach 64. D P F Pawna 65. D P F Phoya 66. D P F Rainja 67. D P F Ranash 68. D P F Reoshti 69. D P F Rinjat 1 70. D P F Rinjat 2 71. D P F Rinjat 3 72. D P F Sarahn 73. D P F Sarhach 74. D P F Sawra 75. D P F Shalan 76. D P F Shatal 77. D P F Shila 78. D P F Thanal 79. D P F Thiara 80. D P F Timui 81. Dauchi 82. Dhadu 83. Dhakoli 84. Dhalewna 85. Dhanat 86. Dhansari 87. Dhar 88. Dhawandli 89. Diandli 90. Dokhra 91. Gain 92. Gaoncha 93. Gastari 94. Gatu 95. Ghala 96. Gotari 97. Guma 98. Gunsa 99. Halau 100. Hud 101. Irra 102. Janog 103. Jhandua 104. Kashak 105. Katahn 106. Kerag 107. Khanti 108. Kharachli 109. Kiarna 110. Kima Chandrauli 111. Kounthali 112. Lachog 113. Lalon 114. Lohan 115. Madhana 116. Mahan 117. Maheshund 118. Manewati 119. Manmaula 120. Mashran 121. Moslan 122. Mukhrandli 123. Mundli 124. Phaula 125. Poliya 126. Poran 127. Pujarli 128. Pundrara 129. Ranwi 130. Reoshti Gaon 131. Rinjat 132. Sanog 133. Sarhach 134. Shakrana 135. Shalan 136. Shanag 137. Shatal 138. Shathwal 139. Shawala 140. Sheila 141. Shilgaon 142. Shiran 143. Silori 144. Soil 145. Sunarli 146. Thiara 147. Tikri 148. Up Mahal Ajeetpur 149. Up Mahal Antrawali 150. Up Mahal Ar 151. Up Mahal Bag 152. Up Mahal Bagan 153. Up Mahal Bagasan 154. Up Mahal Bandar 155. Up Mahal Banipul 156. Up Mahal Bawi 157. Up Mahal Bazathal 158. Up Mahal Bhabhia 159. Up Mahal Bharmana 160. Up Mahal Bholala 161. Up Mahal Bhoot 162. Up Mahal Bijmal 163. Up Mahal Boharar 164. Up Mahal Charog 165. Up Mahal Chayama 166. Up Mahal Chhachar 167. Up Mahal Chilrana 168. Up Mahal Chonjan 169. Up Mahal Chour 170. Up Mahal Dakehar 171. Up Mahal Darbhar 172. Up Mahal Dawada 173. Up Mahal Dhacchi 174. Up Mahal Dhar 175. Up Mahal Dharandli 176. Up Mahal Dhartua 177. Up Mahal Gadha 178. Up Mahal Gayan 179. Up Mahal Ghadch 180. Up Mahal Ghilar 181. Up Mahal Gijorta 182. Up Mahal Guahan 183. Up Mahal Hatawi 184. Up Mahal Himguan 185. Up Mahal Hirah 186. Up Mahal Itahal 187. Up Mahal Jamath 188. Up Mahal Kalara 189. Up Mahal Kanal 190. Up Mahal Kanda 191. Up Mahal Kandal 192. Up Mahal Kandi 193. Up Mahal Kayarnu 194. Up Mahal Kedi 195. Up Mahal Keyarla 196. Up Mahal Khakhrona 197. Up Mahal Kheelar 198. Up Mahal Khokha 199. Up Mahal Kihri 200. Up Mahal Kiyari 201. Up Mahal Kiyarla 202. Up Mahal Kiyartua 203. Up Mahal Kofar 204. Up Mahal Korag 205. Up Mahal Kotangan 206. Up Mahal Koti 207. Up Mahal Kufar 208. Up Mahal Kumarla 209. Up Mahal Kutah 210. Up Mahal Mandal 211. Up Mahal Manolotua 212. Up Mahal Manu 213. Up Mahal Moolshak 214. Up Mahal Munduchli 215. Up Mahal Nagah 216. Up Mahal Nao 217. Up Mahal Nawi 218. Up Mahal Nerua 219. Up Mahal Paban 220. Up Mahal Phajabag 221. Up Mahal Poshrah 222. Up Mahal Ramdara 223. Up Mahal Ranghol 224. Up Mahal Reushaly 225. Up Mahal Rewthi 226. Up Mahal Rohana 227. Up Mahal Rusla 228. Up Mahal Sananoo 229. Up Mahal Sarahn 230. Up Mahal Sheergha 231. Up Mahal Shlania 232. Up Mahal Sobal 233. Up Mahal Suna 234. Up Mahal Sunkhar 235. Up Mahal Tari 236. Up Mahal Tarshanoo 237. Up Mahal Telar 238. Up Mahal Thacchli 239. Up Mahal Thangar 240. Up Mahal Tharoch 241. Up Mahal Thekra 242. Up Mahal Thithrawali 243. Up Mahal Tikri 244. Up Mahal Tiprog

Nearby Sub-Districts of Nerua, Himachal Pradesh

1. Chaupal 2. Cheta 3. Chirgaon 4. Dodra Kwar 5. Jubbal 6. Junga 7. Kotkhai 8. Kumharsain 9. Nankhari 10. Rampur 11. Rohru 12. Seoni 13. Shimla 14. Theog 15. Tikar