Pachhad Sub-District

Pachhad is a Sub-District (Tehsil/Block/Mandal) in the Sirmaur District of Himachal Pradesh. As par Census 2011 information the sub-district code of Pachhad is 00169. There are about 10 sub-districts in Sirmaur and Pachhad is one of them. Dadahu, Kamrau, Nahan, Nohra, Paonta Sahib, Rajgarh, Renuka, Ronhat, Shalai etc. are other sub-districts in Sirmaur.There are about 262 villages in Pachhad sub-district, which you can browse from villages list.


The Map data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.

List of Villages in Pachhad Sub-District

1. Achhla Chhandar 2. Ajga 3. Anji 4. Anji Bhaganji 5. Anji Siwat 6. Argu 7. Arka Baryog 8. Badiana 9. Bag Pashog 10. Bagar Dingri 11. Baghar Sekra 12. Bahanar 13. Balmu Keri 14. Bambyar Badiar 15. Banaha Dhini 16. Banahan Ki Ser 17. Banar 18. Banar Kalan 19. Bandon Bharadon 20. Bani Bakholi 21. Banlog Chakli 22. Banona 23. Bara Chakli 24. Bargyana 25. Bari Bhun Padahan 26. Bariuri 27. Baru 28. Baru Sarera 29. Baryana Harech 30. Basu 31. Bathioli 32. Batol 33. Bayunhat 34. Belu 35. Benta 36. Bhaghar Pawri 37. Bhailan 38. Bhajana Tutab 39. Bhaji 40. Bharmanu Ki Ser 41. Bharut 42. Bhat Ka Gaon 43. Bhonri 44. Bongli Bayalag 45. Chabyoga Majher 46. Chabyulta 47. Chakali Chhabyon 48. Chakali Mundar 49. Chakrawn Baga 50. Chalkana 51. Chalog 52. Chamora 53. Chamrogi Ki Nahan 54. Chanalag 55. Chandog 56. Chanyana Bakyori 57. Charak 58. Charani 59. Chauki Charech 60. Chayola Bakanag 61. Cheula Bohal 62. Chhakrawag 63. Chhanduli 64. Chhapang 65. Chonpa Dharon 66. Chukhar Dhangiar 67. Chunar 68. Dabar 69. Dabara Baranji 70. Dabhur 71. Dagrana 72. Dalhan 73. Darabli 74. Daron Deoria 75. Deoria Chataur 76. Deothal 77. Devaria Dasana 78. Dhanwal 79. Dhar Bharainji 80. Dhar Chimlwa 81. Dharon Kharar 82. Dharoti Madhaura 83. Dhelon Barahan 84. Did Ghalut 85. Dilman 86. Dingari Dhini 87. Dingari Sarjet 88. Dinger Kinner 89. Dingri 90. Dun 91. Durang 92. Gadaul Bhartiya 93. Gaderan 94. Gadhasar 95. Gadshaya 96. Gagal Sikor 97. Gagyon Khadyog 98. Galiana Belgi 99. Gandal 100. Ganiana Nali 101. Ganyar 102. Garghon Palashon 103. Gehlo Sarsar 104. Gethal Bajher 105. Ghendo Batol 106. Ghirad Sandrhol 107. Gundal Daghalga 108. Gunja Rapoot 109. Habbi 110. Jaganji 111. Jaganji Ki Ser 112. Jahar 113. Jakani Solari 114. Jamlog 115. Jarag Khareti 116. Jharinwa Tikri 117. Juhana 118. Jurab Koti 119. Kahan 120. Kahli 121. Kajar Sagalhan 122. Kalaser Balog 123. Kaludia 124. Kamahan Banjan 125. Kangar Dawanh 126. Kangar Dharyar 127. Kangar Khopar 128. Kangu Nauhra 129. Kanhut Jawana 130. Kanrari 131. Kanun Kurfar 132. Kanyo Shirla 133. Kathar 134. Kathiar Jhadhola 135. Katli 136. Katyana Serta 137. Kavkhi Khangog 138. Kehnal Sadhana 139. Khal 140. Khalog 141. Khanagan 142. Khaska Dingar 143. Kheri Shalyar 144. Khojar Nadab 145. Kila Kilanch 146. Kilbe Sitwar 147. Kochharwa Kadakan 148. Kot Dadol 149. Kot Dhabur 150. Kothi Deb 151. Koti Charawag 152. Kotla Barog 153. Kotla Panjola 154. Kuftu Adgaliya 155. Kuftu Thalere Ki Ber 156. Kuhunt 157. Kuina Katli 158. Kujji 159. Kundlu 160. Kyar Dabhot 161. Kyartu Bambnog 162. Kyartu Kakrana 163. Lachhaura 164. Lafyog Tikri 165. Lajhogri 166. Lana Baka 167. Lana Bhalta 168. Lana Chabyul 169. Lana Kasar 170. Lana Machher 171. Lana Marag 172. Lana Rauna 173. Lana Shalora 174. Lanamiyu 175. Leatar Chhawli 176. Lohardi Pathroti 177. Magroli Sakohal 178. Mahlana 179. Majhgaon Shamlati 180. Majhotli 181. Malanon Ki Ber 182. Malhara Lakhot 183. Malhog Lal Tikkar 184. Malhoti 185. Mandi Majhutli 186. Mangarh 187. Manghauri Sohal 188. Mariog 189. Masria Pajopar 190. Matahan 191. Mathanan Charpari 192. Mehal Prit Nagar 193. Mehandon Bag 194. Mohan 195. Mohana Suchali 196. Mohar 197. Nabgarh Kharana 198. Nad Chayali 199. Nahar Dhar 200. Nai Lotan 201. Naina Chhadyar 202. Nali Gussan 203. Narag 204. Nauhra 205. Naun Jagoti 206. Nawal Lawahan 207. Neri Nawan 208. Nichla Panwa 209. Nigali 210. Nom Totu 211. Odar Pudla 212. Pab 213. Pajerli Madhesh 214. Pandanji 215. Paprana 216. Patanji Mashobra 217. Phagala 218. Rajyon Malana 219. Rewarla Chamrar 220. Rishtar Panwa 221. Riwari Majithi 222. Runja Bharmur 223. Sadna 224. Salahat 225. Salor Rangari 226. Samoga 227. Sanauli 228. Sandral Talara 229. Sanon 230. Sarahan Kalan 231. Sarahan Khurd 232. Sarhoj 233. Saro Manla 234. Sarol Bashech 235. Sarsu 236. Ser Bharal 237. Ser Sheog 238. Shampur Chandog 239. Sharia Bajog 240. Shaya Malag 241. Shina 242. Shirat Siwli 243. Shogi 244. Singi 245. Snog Majhlori 246. Soda Dhayari 247. Sohala 248. Surla Janot 249. Sutia Chakli 250. Takahan 251. Talhari Madho Ka Nal 252. Thakar Dwara 253. Thakuron 254. Thana Kavadi 255. Tikar 256. Tikkar 257. Tikri Kathar 258. Tikri Pajerli 259. Tipriya 260. Unar Kanyana 261. Uphar 262. Wasni

Nearby Sub-Districts of Pachhad, Himachal Pradesh