Kumharsain Sub-District

Kumharsain is a Sub-District (Tehsil/Block/Mandal) in the Shimla District of Himachal Pradesh. As par Census 2011 information the sub-district code of Kumharsain is 00179. There are about 16 sub-districts in Shimla and Kumharsain is one of them. Chaupal, Cheta, Chirgaon, Dodra Kwar, Jubbal, Junga, Kotkhai, Nankhari, Nerua, Rampur, Rohru, Seoni, Shimla, Theog, Tikar etc. are other sub-districts in Shimla.There are about 184 villages in Kumharsain sub-district, which you can browse from villages list.


The Map data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.

List of Villages in Kumharsain Sub-District

1. Ahar 2. Arot 3. Aur 4. Bagain 5. Bagthal 6. Bahli 7. Bai 8. Bakhlain 9. Balinda 10. Banahar 11. Banot 12. Bara Gaon 13. Barara 14. Bargal 15. Barogi 16. Barori 17. Barubagh 18. Batara 19. Batari 20. Baza 21. Bhalari 22. Bhanana 23. Bharari 24. Bharasa 25. Bhareri 26. Bhargaon 27. Bhuna 28. Bhuth 29. Bhutti 30. Chajol 31. Chala Nal 32. Chalan 33. Chamor 34. Chamyala 35. Charonta 36. Chekul 37. Chohan 38. Chopala 39. Churath 40. D P F Nag Kelo Saroga 41. D P F Nagkelo 42. Dagrot 43. Dakolu 44. Dakoon 45. Dalan 46. Damaur 47. Daro 48. Dawala 49. Deeb 50. Deoridhar 51. Dethal 52. Devali Dhar 53. Dhala 54. Dhali 55. Dhanal 56. Dharuri 57. Dheongli 58. Dogri 59. Doja 60. Ganeog 61. Gharal 62. Ghareawat 63. Ghughvi 64. Gonthla 65. Halyana 66. Hathiya 67. Jadoon 68. Jal 69. Jalti 70. Jangal Ahar 71. Jangal Chalah 72. Jangal Charotinal 73. Jangal Chhichhar 74. Jangal Dawala 75. Jangal Deveri Garh 76. Jangal Hatu 77. Jangal Havan 78. Jangal Jhamunda 79. Jangal Jogsha 80. Jangal Kalari 81. Jangal Kandyali 82. Jangal Kelonal 83. Jangal Khudlu 84. Jangal Madhawan 85. Jangal Marni 86. Jangal Nehri 87. Jangal Nun I 88. Jangal Nun Ii 89. Jangal Saidpur 90. Jangal Shiwan 91. Jangal Thah 92. Jangal Thalgor 93. Janjeli 94. Jar 95. Jarol 96. Jhamol 97. Jhunjan 98. Jimu 99. Kacheri 100. Kalmu 101. Kanahr 102. Kanda 103. Kandyali 104. Kangal 105. Karewati 106. Katheen 107. Kaunthru 108. Kehri 109. Kepu 110. Khaner 111. Khaneti 112. Khatkar 113. Khekhar 114. Kholwi 115. Khuhan 116. Kingal 117. Kirti 118. Kopri 119. Kot 120. Kotgarh 121. Koti 122. Kotla 123. Kowahra 124. Kufri 125. Kui 126. Kumharsain 127. Lathi 128. Lauga 129. Luan 130. Madhawani 131. Madhuban 132. Mahawari 133. Maholi 134. Majrog 135. Malendi 136. Manan 137. Mandholi 138. Mangsu 139. Manu 140. Melan 141. Mogra 142. Mohan 143. Nag 144. Nagali 145. Nagraon 146. Nahal 147. Nahana 148. Nanjha 149. Naula 150. Nehri 151. Nun 152. Pamlai 153. Parashan 154. Pauchi 155. Pharal 156. Pharnal 157. Phirnu 158. Rahu 159. Reog 160. Rewali 161. Ropa 162. Sainj Paranu 163. Sakundi Chimla 164. Sapela 165. Sarahan 166. Saroga 167. Ser Dhar 168. Shalota 169. Shamthla 170. Shanad 171. Shathla 172. Shawat 173. Shehdari 174. Shela 175. Shelag 176. Shiwan 177. Talha 178. Tepri 179. Teshan 180. Thah 181. Thanu 182. Thinu 183. Tramli 184. Urshu

Nearby Sub-Districts of Kumharsain, Himachal Pradesh

1. Chaupal 2. Cheta 3. Chirgaon 4. Dodra Kwar 5. Jubbal 6. Junga 7. Kotkhai 8. Nankhari 9. Nerua 10. Rampur 11. Rohru 12. Seoni 13. Shimla 14. Theog 15. Tikar