Saluni Sub-District

Saluni is a Sub-District (Tehsil/Block/Mandal) in the Chamba District of Himachal Pradesh. As par Census 2011 information the sub-district code of Saluni is 00085. There are about 10 sub-districts in Chamba and Saluni is one of them. Bhalai, Bhattiyat, Brahmaur, Chamba, Chaurah, Dalhousie, Holi, Pangi, Sihunta etc. are other sub-districts in Chamba.There are about 176 villages in Saluni sub-district, which you can browse from villages list.


The Map data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.

List of Villages in Saluni Sub-District

1. Ahni 2. Airwan 3. Andwas 4. Bachuni 5. Bagail 6. Balwas 7. Bandokhi 8. Banjar 9. Banjwar 10. Banni 11. Bari 12. Barwari 13. Bhadroh 14. Bhandar 15. Bhandrota 16. Bhariala 17. Bharni Bhalka 18. Bharoga 19. Bhasua 20. Bhatyund 21. Bhinga 22. Bhuraul 23. Biana 24. Bihali 25. Billa 26. Brahan 27. Chakhotar 28. Chhulera 29. D P F Kilor 30. D P F Shinga 31. D P F Tribhol 32. Dalohi 33. Dand 34. Danun 35. Darobari 36. Devgah 37. Dhala 38. Dhanabal 39. Dhanel 40. Dhanetra 41. Dhar 42. Dhar Dughli 43. Dhar Gamgul 44. Dhar Marhot Ii 45. Dhar Marhoth I 46. Dhar Sontith 47. Dhar Supacholu 48. Dhar Syah Behi 49. Dhutta 50. Digori 51. Dol 52. Gahal 53. Gangla 54. Ganua 55. Garaun 56. Gharetra 57. Ghundera 58. Gulel 59. Gumra 60. Guthan 61. Halela 62. Indereshwar 63. Jakhral 64. Jalai 65. Jalaut 66. Jamla 67. Jatauta 68. Jilari 69. Jundhabal 70. Jusab 71. Kandhwara 72. Kenthli 73. Khadar 74. Khalu 75. Khalur 76. Kharoti 77. Kheri 78. Khundi Maral 79. Kilor 80. Kotla 81. Kund 82. Kundal 83. Kundi 84. Kuntedi 85. Kutehr 86. Ladehr 87. Ladwah 88. Lahra 89. Lamhaota 90. Langera 91. Langoi 92. Ligga 93. Lohani 94. Lunot 95. Maira 96. Manjir 97. Manyoga 98. Maroth 99. Maura 100. Meru 101. Mulkiar 102. Mundah 103. Nachnoti 104. Nandan 105. Pal 106. Parjana 107. Phagrog 108. Pringul 109. Purhan 110. R F Bangoli 111. R F Bhangothali 112. R F Bir 113. R F Boda 114. R F Charbhent 115. R F Chhota Jaura 116. R F Dandi 117. R F Datrund 118. R F Dhaju 119. R F Dori 120. R F Gagli 121. R F Gambhir 122. R F Gharetra 123. R F Guinala 124. R F Guthan 125. R F Guwari 126. R F Jamla 127. R F Jilari 128. R F Kalhetra 129. R F Khani 130. R F Khoran 131. R F Kilor 132. R F Kukeran 133. R F Lader 134. R F Langera 135. R F Maihalun 136. R F Nalwar I 137. R F Nalwar Ii 138. R F Nalwar Iii 139. R F Panoga 140. R F Phatiri I 141. R F Phatiri Ii 142. R F Ranjal 143. R F Sarola 144. R F Supacholu 145. R F Thamru 146. Rainka 147. Ranjni 148. Saili 149. Salori 150. Salwan 151. Salyund 152. Sanghni 153. Sarahar 154. Sarog 155. Shagla 156. Shaini 157. Shalla 158. Shinga 159. Shukrah 160. Sindla 161. Siragalu 162. Siula 163. Soori 164. Sunj 165. Sunuh 166. Surela Pukhri 167. Surgani 168. Suthan 169. Talai 170. Talori 171. Tanki Da Par 172. Thaloga 173. Theka Dhar Baju Bag 174. Theka Dhar Padhri 175. Thisla 176. Tribhol

Nearby Sub-Districts of Saluni, Himachal Pradesh