Kaprada Sub-District

Kaprada is a Sub-District (Tehsil/Block/Mandal) in the Valsad District of Gujarat. As par Census 2011 information the sub-district code of Kaprada is 03930. There are about 5 sub-districts in Valsad and Kaprada is one of them. Dharampur, Pardi, Umbergaon, Valsad etc. are other sub-districts in Valsad.There are about 128 villages in Kaprada sub-district, which you can browse from villages list.


The Map data on this website is provided by Google Maps, a free online map service one can access and view in a web browser.

List of Villages in Kaprada Sub-District

1. Amba Jungle 2. Ambheti 3. Amdha 4. Andharpada 5. Arnai 6. Asalkanti 7. Aslona 8. Astol 9. Babarkhadak 10. Balchondhi 11. Bamanvel 12. Barpuda 13. Bhandar Kutch 14. Bhatheri 15. Bhavada Jagiri 16. Bhurval 17. Bilaniya 18. Biliya 19. Borpada 20. Burla 21. Burvad 22. Chandvegan 23. Chavshala 24. Chepa 25. Chichpada 26. Dabhadi 27. Dabkhal 28. Dahikhed 29. Dhaman Vegan 30. Dharanmal 31. Dhodhad Kuva 32. Dighi 33. Divsi 34. Dixal 35. Eklera 36. Fali 37. Fatepur 38. Ghadvi 39. Ghanveri 40. Ghotan 41. Ghotval 42. Girnara 43. Hedalbari 44. Huda 45. Jam Gabhan 46. Jirval 47. Jogvel 48. Kajli 49. Kakadkopar 50. Kaprada 51. Karchond 52. Karjun 53. Kasatveri 54. Kastoniya 55. Keldha 56. Ketki 57. Khadakval 58. Kharedi 59. Khatuniya 60. Khuntli 61. Kolvera 62. Kotalgam 63. Kothar 64. Kumbhset 65. Kunda 66. Lavkar 67. Likhavad 68. Madhuban 69. Malghar 70. Malungi 71. Manala 72. Mandva 73. Mani 74. Matuniya 75. Meghval 76. Mendha 77. Mota Pondha 78. Moti Palsan 79. Moti Vahiyal 80. Nagar 81. Nali Madhani 82. Nana Pondha 83. Nandgam 84. Nani Palsan 85. Narvad 86. Niloshi 87. Nirval 88. Ozar 89. Ozarda 90. Panas 91. Panchvera 92. Pendhardevi 93. Pipalset 94. Piproni 95. Piproti 96. Rahor 97. Raymal 98. Rohiyal Jungle 99. Rohiyal Talat 100. Sarvartati 101. Shahuda 102. Sildha 103. Singartati 104. Sukalbari 105. Sukhala 106. Suliya 107. Sutharpada 108. Teri Chikhli 109. Tiskari Jungle 110. Titumal 111. Tokarpada 112. Tukvada 113. Umarpada 114. Umli 115. Vaddha 116. Vadi 117. Vadkhambha 118. Vadoli 119. Vadset 120. Vajvad 121. Valveri 122. Varna 123. Varoli Jungle 124. Varoli Talat 125. Varvath 126. Vavar 127. Veri Bhavada 128. Viraxet

Nearby Sub-Districts of Kaprada, Gujarat